Pizzica Alla Bua Santu paulu mi piacque su YouTube


Ho visto il video “Pizzica Alla Bua Santu paulu” su YouTube e mi è piaciuto.
L’autore lo descrive così: Ballati tutti quanti, ballati sempre,
ca la gente è discitata e mo te sente.

O Santu Paulu meu de li scurzuni,
ca pizzichi li masculi alli cujuni.

O Santu Paulu meu de le tarante,
ca pizzichi le fimmene a menzu l’anche.
E ninna ninna ninna, beddhra è l’amore e ci lu sape fa.

Ballati ca teniti le scarpe nove,
le mei su vecche e nu pozzu ballare.

Se vidi ca te cotula lu pede,
quiru è lu segnu ca vole ballare.

Ballati cu ve cascianu lu pedi,
ca de sutta le scenucchie, pare pare.
E ninna ninna ninna, beddhra è l’amore e ci la sape fà.

Vidi ci balla moi, vidi ci balla,
sta balla nu cadrdillu e na palomba.

Beddhra lu pettu tou tuttu mudhrica,
e iata a ci lu pija e lu spuddhrica.

E quannu stai cu mie faci la santa,
cu l’autri poi te senti longa longa.

Ballati caruseddhri a paru a paru,
comu palummi de lu palumbaru.

Ballati caruseddhri a cucchia cucchia,
la donna se luntana e l’ommu n cucchia.

Se è taranta lassala ballare,
se è malincunia tirala a fore.
E ninna ninna ninna, beddhra è l’amore e ci la sape fà.